Sản Phẩm VIP

Các Sản Phẩm VIP dành tặng những người đặc biệt quan trọng như vòng tay trầm hương tự nhiên, vòng gỗ sưa lõi già, tuổi thọ cao, vân hiếm, san hô ngọc của Nhật, các loại đá quý có giá trị cao…